Prohlášení o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů je firma Jana Karásková 17. listopadu 216, 530 02 Pardubice.

IČ: 7620031, DIČ: CZ6955114034

Osobní informace jsou zpracovávány ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

    • jméno, příjmení
    • e-mailovou adresu
    • telefonní číslo

Výše zmíněné údaje jsou shromažďovány při komunikaci pomocí kontaktního formuláře uvedeného na webu www.kylie-pardubice.cz. Pokud s námi budete komunikovat elektronicky prostřednictví emailu, bude shromažďována pouze vaše emailová adresa společně s IP adresou. Informace uvedené ve zprávě kontaktního formuláře budou shromažďovány v rozsahu, který je nezbytně nutný k vyřízení Vašeho požadavku.

Při vstupu na naše stránky souhlasíte s využitím cookies, které jsou nezbytné pro bezproblémové fungování webové prezentace a data z nich nejsou zpětně dohledatelná.

Informace uchováváme pouze v rozsahu nezbytně nutném k vyřízení požadavku. Stejné ustanovení je platné i pro dobu uchování osobních údajů. Údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonnými a regulačními normami.

Osobní údaje neposkytuje ani neprodáváme třetím stranám. Případné sdílení osobních údajů je vždy prováděno na základě písemné smlouvy mezi správcem osobních údajů a zpracovatelem.

Zpracování osobních údajů je prováděno Janou Karáskovou, tedy správcem osobních údajů. Adresa pro doručování: 17. Listopadu 216, 530 02 Pardubice. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese

Tisknout


Aktuality

04.12.2018

KDE NÁS NAJDETE?

17.listopadu 216, Pardubice - na konci v areálu VADASpřízemí, hned vpravo.

03.08.2018

Čištění koberců v naší provozovně

Koberce na vyčištění můžete na zavolání přivézt přímo k nám od pondělí do pátku 8-17:30h

Archiv aktualit

Rychlé kontakty

KYLIE - úklidový servis

17. listopadu 216
530 02  Pardubice

Telefon/fax: 466 530 085
Mobil: 602 212 756

Naše další weby


Materiály pro zateplení