Náhradní plnění

Více o náhradním plnění

Náhradní plnění je nabídka služby, nahrazující povinnost objednavatele zaměstnávat stanovený podíl osob se ZPS.

Podle prováděcí vyhlášky č. 518 k citovanému zákonu se vypočítává povinný podíl ZPS z celkového ročního objemu tržeb za služby, výrobky nebo zakázky od společností, zaměstnávajících více jak 50 zaměstnanců se ZPS a o výslednou nezanedbatelnou částku, která představuje povinný odvod za nesplnění zákonem uložené povinnosti se zmenšují náklady objednavatele na žádanou službu.

Výpočet je prováděn následovně: roční objem tržeb za poskytovanou službu se dělí sedminásobkem průměrné mzdy za 1 až 3 čtvrtletí loňského roku a výsledkem je údaj, představující počet pracovníků, které pokrývá náhradní plnění. Tento počet se násobí částkou, stanovenou jako povinný odvod za jednoho pracovníka a výsledná suma představuje celkový povinný odvod za nesplnění povinnosti, uložené zákonem č. 435/2004 Sb. Až o tuto částku se může fakticky zlevnit poskytovaná služba.