Dispečink firmy je otevřen od 9. - 31.8. od 8 - 17 hodin. Od 1.9. opět normální provoz 8 - 18 hodin.

Náhradní plnění

Více o náhradním plnění

Náhradní plnění je nabídka služby, nahrazující povinnost objednavatele zaměstnávat stanovený podíl osob se ZPS.

Podle prováděcí vyhlášky č. 518 k citovanému zákonu se vypočítává povinný podíl ZPS z celkového ročního objemu tržeb za služby, výrobky nebo zakázky od společností, zaměstnávajících více jak 50 zaměstnanců se ZPS a o výslednou nezanedbatelnou částku, která představuje povinný odvod za nesplnění zákonem uložené povinnosti se zmenšují náklady objednavatele na žádanou službu.

Výpočet je prováděn následovně: roční objem tržeb za poskytovanou službu se dělí sedminásobkem průměrné mzdy za 1 až 3 čtvrtletí loňského roku a výsledkem je údaj, představující počet pracovníků, které pokrývá náhradní plnění. Tento počet se násobí částkou, stanovenou jako povinný odvod za jednoho pracovníka a výsledná suma představuje celkový povinný odvod za nesplnění povinnosti, uložené zákonem č. 435/2004 Sb. Až o tuto částku se může fakticky zlevnit poskytovaná služba.

kylie úklidový servis

leták

Jsme úklidová firma, která se zabývá poskytováním komplexního úklidového servisu v denních i nočních hodinách v kterýkoliv den. Působíme na území Pardubického  a Hradeckého kraje, po dohodě možno i v jiných oblastech ČR. Řadíme se mezi středně velké úklidové firmy. Provádíme veškeré vnitřní a venkovní úklidové práce pravidelně i jednorázově. Nabízíme rovněž úklid společných prostor. Uklízíme veškeré plochy! Zajistíme jak úklid domácností, tak úklid kanceláří. Úklidové služby prováděné naší firmou zajišťujeme tak, aby nebyl narušen chod Vaší firmy a byl zachován její reprezentativní vzhled. Pokud máte zájem o zpracování nabídky kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře.

Na veškeré provedené práce poskytujeme záruku k dané činnosti. A kdyby se nám něco náhodou nepovedlo, tak naše firma má uzavřenou pojistnou smlouvu proti způsobené škodě u České Pojišťovny. Budeme velmi rádi, pokud se rozhodnete k oslovení naší firmy s požadavkem na zhotovení nabídky, či poskytnutí konzultace v oblasti komplexních úklidových služeb.

NAŠE SLUŽBY PODLÉHAJÍ REŽIMU NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ. ODEBERTE NÁMI POSKYTOVANÉ SLUŽBY A UŠETŘETE NA ODVODU STÁTU. VÍCE INFORMACÍ.